129 projecten ontvingen subsidie in 2018

De in 2018 toegekende subsidies worden verantwoord in het jaarverslag over dat jaar.

Jaarverslagen over enig jaar zijn vanaf het voorjaar van het opvolgende jaar te raadplegen via de website van het Lira Fonds. Om de jaarverslagen over voorgaande jaren te bekijken, klikt u op de knop "jaarverslagen" onderaan deze pagina.