129 projecten ontvingen subsidie in 2019

De in 2019 toegekende subsidies worden verantwoord in het jaarverslag over dat jaar.

Van de 197 subsidieaanvragen zijn 129 aanvragen goedgekeurd. In 2019 is door het Lira Fonds een bedrag van € 1.781.431 aan subsidies toegekend.

Jaarverslagen over enig jaar zijn vanaf het voorjaar van het opvolgende jaar te raadplegen via de website van het Lira Fonds. Om de jaarverslagen over voorgaande jaren te bekijken, klikt u op de knop "downloads" onderaan deze pagina.