Aanvraagronde 2023 Wetenschappelijke Boeken geopend

Lira Fonds stelt in 2023 opnieuw vier beurzen van €37.500 beschikbaar aan (bijna) gepromoveerde wetenschappers voor het schrijven van een Nederlandstalig populairwetenschappelijk boek. Het is het derde jaar op rij dat zij een aanvraag kunnen indienen.

Aanvraagronde 2023 Wetenschappelijke Boeken geopend

 

Met de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken biedt Lira Fonds onderzoekers de kans om een Nederlandstalig boek te schrijven waarin zij hun onderzoek met een breed publiek kunnen delen. Aanvragers moeten verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit of kennisinstelling (bijvoorbeeld het NIOD of Naturalis) én over stilistische vaardigheden in het Nederlands beschikken.

Dien uiterlijk 30 juni 2023 je aanvraag in
Een aanvraag moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit en een intentieverklaring van een uitgever. Eén van de vier beurzen is bestemd voor een startende onderzoeker. Lira Fonds kent uitsluitend beurzen toe aan de onderzoeker(s) zelf, niet aan universiteiten, instellingen of uitgevers. Het reglement vind je hier.

Je kunt nu een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen en vóór 1 juli 2023 te sturen naar lirafonds@cedar.nl. De uitslag wordt uiterlijk in december bekendgemaakt.


Beurzen 2022
Eind 2022 verblijdde Lira Fonds al vier wetenschappers met een beurs. Zij kunnen nu starten met het schrijven van een boek over hun onderzoek.

  • Marijke Huisman (Universiteit Utrecht) gaat de queer geschiedenis van Nederland onderzoeken en in kaart brengen: een zeer actueel onderwerp.
  • Jacqueline Klooster (Rijksuniversiteit Groningen) zag in de afgelopen jaren vele populaire romans verschijnen over vrouwen uit de Grieks-Romeinse mythologie, verteld vanuit de vrouwelijke personages. Denk aan Ariadne (2021) en Circe (2018). Klooster zal deze trend onderzoeken en duiden.
  • Casper van der Kooi (Rijksuniversiteit Groningen) gaat zich in zijn geïllustreerde boek over planten speciaal richten op kinderen. Hoe zijn planten geëvolueerd en op welke manier hebben zij onze aarde veroverd? En wat voor cruciale rol spelen planten in ons dagelijks leven?
  • Met Thea Beckmans biografie zal Vivian de Gier een langverwacht boek over een vrouwelijke jeugdboekenschrijver schrijven. In Beckmans honderdste geboortejaar 2023 zal zij leven en werk van Thea Beckman in haar tijd plaatsen.