Nieuwe ronde aanvragen Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken

Ook in 2022 zal het Lira Fonds vier beurzen van €37.500 beschikbaar stellen aan wetenschappers die een Nederlandstalig non-fictieboek willen schrijven. Na een succesvolle start van de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken in 2021, kunnen geïnteresseerde wetenschappers nu opnieuw (individueel of als duo) een aanvraag indienen.

Nieuwe ronde aanvragen Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken

Beeld: Mohamed Hassan via Pixabay

Toegankelijk en begrijpelijk
Met de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken biedt het Lira Fonds onderzoekers de kans om een Nederlandstalig boek te schrijven waarin ze hun onderzoek met een breed publiek  kunnen delen. Dat deze nieuwe regeling voorziet in een behoefte werd al snel duidelijk nadat de eerste ronde was geopend: meer dan veertig onderzoekers dienden in 2021 een aanvraag in.

Voorwaarden voor aanvragen
Om in aanmerking te komen voor een beurs, moeten aanvragers verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit of een andere kennisinstelling (maar geen hogeschool). Ook moeten ze aantoonbaar over goede stilistische vaardigheden in het Nederlands beschikken. Daarnaast dient de aanvraag vergezeld te zijn van een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit plus een intentieverklaring van een uitgever. Eén van de vier beurzen is bestemd voor een startende onderzoeker, omdat de Beurzenregeling veelbelovende onderzoekers graag een duwtje in de rug wil geven in hun wetenschappelijk carrière. De beurzen worden uitsluitend toegekend en uitbetaald aan de schrijvers, niet aan universiteiten, instellingen of uitgevers.

Een aanvraag indienen vóór 1 juli 2022
Het Lira Fonds hanteert een eenvoudige aanvraagprocedure die is na te lezen in het reglement. Onderzoekers kunnen vanaf maart 2022 digitaal een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Alle aanvragen dienen vóór 1 juli 2022 onder vermelding van ‘Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken’ per e-mail naar lirafonds@cedar.nl gestuurd te zijn. De aanvragen worden beoordeeld door een deskundige adviescommissie. Het bestuur van het Lira Fonds besluit op grond van het advies van deze commissie over de toekenningen. Uiterlijk in december 2022 zullen de winnaars bekend worden gemaakt.