Cruciale voorzieningen voor auteurs

Al sinds de oprichting in 1990 besteedt het Lira Fonds een groot deel van het jaarlijkse subsidiebudget aan sociale doelen.

Dit betreft voorzieningen die cruciaal zijn voor professionele auteurs als individu én beroepsgroep, zoals de beroepsverenigingen Auteursbond en NVJ, Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. Boutensfonds.