Adviescommissies

Lira Fonds heeft twee adviescommissies.

Lira Fonds Adviescommissie Culturele Aanvragen
Deze adviescommissie beoordeelt aanvragen voor bijdragen aan auteurs-honoraria voor literaire en literair-dramatische schrijfopdrachten en -voordrachten.
De samenstelling van deze adviescommissie is:

  • Tsead Bruinja, voorzitter
  • Jolanda van de Beld
  • Jannemieke Caspers
  • Daan Doesborgh
  • Mariëlle van Sauers

 

Lira Fonds Adviescommissie Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken
Deze adviescommissie beoordeelt aanvragen voor de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken.

De samenstelling van deze adviescommissie is:

  • Sander Bax
  • Gideon Koekoek
  • Lotte Krabbenborg
  • Marc van Mil
  • Mariska van Sprundel

Koen Hilberdink is technisch voorzitter van deze adviescommissie.