Adviescommissies

Lira Fonds heeft twee adviescommissies.

Adviescommissie Culturele Aanvragen
Deze adviescommissie beoordeelt aanvragen voor bijdragen aan auteurshonoraria voor literaire en literair-dramatische schrijfopdrachten en -voordrachten.
De samenstelling van deze adviescommissie is:

  • Tsead Bruinja, voorzitter
  • Jolanda van de Beld
  • Jannemieke Caspers
  • Daan Doesborgh
  • Mariëlle van Sauers

 

Adviescommissie Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken
Deze adviescommissie beoordeelt aanvragen voor de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken.
De samenstelling van deze adviescommissie is:

  • Siebe Bluijs
  • Gideon Koekoek
  • Lotte Krabbenborg
  • Erik van Sebille
  • Mariska van Sprundel

Koen Hilberdink is technisch voorzitter van deze adviescommissie.