Aanvraagprocedure

Let op: dit betreft aanvragen voor schrijfopdrachten en voordrachten. Voor de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken, klik hier.

Een eerste beoordeling van de aanvraag wordt door het bureau van het Lira Fonds gedaan. Als een aanvraag niet voldoet aan de subsidievoorwaarden, wijst het bureau van Lira de aanvrager daarop.

De adviezen van de commissie worden na de vergadering van de adviescommissie ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van het Lira Fonds. Na de bestuursvergadering wordt de aanvrager per e-mail geïnformeerd over het besluit.

Beroep aantekenen niet mogelijk
Het Lira Fonds is geen overheidsfonds en ontvangt geen subsidie van de overheid. Daarom is het Lira Fonds niet gebonden aan specifieke, door de overheid opgelegde regels en procedures inzake subsidieverlening. Beroep aantekenen tegen beslissingen van het bestuur van het Lira Fonds is niet mogelijk. Eenmaal afgewezen aanvragen worden niet opnieuw in behandeling genomen.

Zorg voor een correcte aanvraag
Met nadruk wijzen wij erop dat aanvragen volledig conform alle voorwaarden (check de tarieven, het budgetformat en de projectsamenvatting) ingediend moeten worden. Dit om te voorkomen dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Publiciteit wordt op prijs gesteld
Het wordt op prijs gesteld indien in uitingen rondom een door het Lira Fonds (mede) gefinancierd project duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat dit (mede) tot stand is gekomen dankzij financiële steun van het Lira Fonds.

Inleverdata voor subsidieaanvragen voor het Lira Fonds in 2023

  • 6 januari 2023
  • 10 maart 2023
  • 26 mei 2023
  • 18 augustus 2023
  • 3 november 2023