Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken

Lira Fonds stelt sinds 2021 jaarlijks vier beurzen van €37.500 beschikbaar aan (bijna) gepromoveerde wetenschappers voor het schrijven van een Nederlandstalig populairwetenschappelijk boek.

Met de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken biedt Lira Fonds onderzoekers de kans om een Nederlandstalig boek te schrijven waarin zij hun onderzoek met een breed publiek kunnen delen. Aanvragers moeten verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit of kennisinstelling (bijvoorbeeld het NIOD of Naturalis) én over stilistische vaardigheden in het Nederlands beschikken.

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit en een intentieverklaring van een uitgever. Eén van de vier beurzen is bestemd voor een startende onderzoeker. Lira Fonds kent uitsluitend beurzen toe aan de onderzoeker(s) zelf, niet aan universiteiten, instellingen of uitgevers. Het reglement vind je hier.

Houd de Lira Fonds-website in de gaten: naar verwachting verschijnt in het voorjaar meer informatie over de nieuwe aanvraagronde.

De volgende beurzen zijn toegekend.

2021

 • Lisa Becking over mariene biodiversiteit
 • Ivo Nieuwenhuis over humorschandalen
 • Bram Vannieuwenhuyze over historische cartografie
 • Anouk Zuurmond over onderwijsfilosofische vraagstukken

2022

 • Vivian de Gier over het leven van Thea Beckman
 • Marijke Huisman over de queer geschiedenis van Nederland
 • Casper van der Kooi over het ontstaan van plantaardig leven
 • Jacqueline Klooster over mythische vrouwen in de literatuur

2023

 • Jeroen van Baar over omgaan met onzekerheid
 • Sarah De Mul over stereotypen rond burn-out
 • Ties Rijcken over oplossingen voor zeespiegelstijging
 • Anders Schinkel over verwondering in het onderwijs