Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken

Voor het vierde jaar op rij stelt Lira Fonds vier beurzen van €37.500 beschikbaar aan (bijna) gepromoveerde wetenschappers voor het schrijven van een Nederlandstalig populairwetenschappelijk boek.

Met de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken biedt Lira Fonds onderzoekers de kans om een boek te schrijven waarin zij hun onderzoek met een breed publiek kunnen delen. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit (of wetenschappelijk instituut) en een intentieverklaring van een uitgever. Eén van de vier beurzen is bestemd voor een startende onderzoeker. Lira Fonds kent uitsluitend beurzen toe aan de onderzoeker(s) zelf, niet aan universiteiten, instellingen of uitgevers. Je kunt alle voorwaarden vinden in het Reglement Beurzenregeling.

Dien uiterlijk 30 juni 2024 je aanvraag in!
Je kunt een aanvraag indienen door het Aanvraagformulier Beurzenregeling volledig in te vullen en uiterlijk op 30 juni te sturen naar lirafonds@cedar.nl. De uitslag wordt uiterlijk in december bekendgemaakt.

De volgende beurzen zijn toegekend.

2021

 • Lisa Becking over mariene biodiversiteit
 • Ivo Nieuwenhuis over humorschandalen
 • Bram Vannieuwenhuyze over historische cartografie
 • Anouk Zuurmond over onderwijsfilosofische vraagstukken

2022

 • Vivian de Gier over het leven van Thea Beckman
 • Marijke Huisman over de queer geschiedenis van Nederland
 • Casper van der Kooi over het ontstaan van plantaardig leven
 • Jacqueline Klooster over mythische vrouwen in de literatuur

2023

 • Jeroen van Baar over omgaan met onzekerheid
 • Sarah De Mul over stereotypen rond burn-out
 • Ties Rijcken over oplossingen voor zeespiegelstijging
 • Anders Schinkel over verwondering in het onderwijs