Adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit drie externe deskundigen en twee leden van het bestuur, vergadert vijf keer per kalenderjaar en brengt advies uit aan het bestuur van het Lira Fonds. Uitgebrachte adviezen worden door het bestuur gewoonlijk ongewijzigd bekrachtigd.

Momenteel bestaat de adviescommissie uit:
• Tsead Bruinja, voorzitter
• Joost Oomen
• Sophie Kassies
• Manon Smits
• Jibbe Willems

Tsead Bruinja en Manon Smits maken deel uit van het Lirafondsbestuur.

De vergaderdata van de adviescommissie in 2019 zijn:
• 7 februari 2019 (deadline voor indienen aanvragen 25 januari 2019)
• 18 april 2019 (deadline voor indienen aanvragen 5 april 2019)
• 27 juni 2019 (deadline voor indienen aanvragen 14 juni 2019)
• 3 oktober 2019 (deadline voor indienen aanvragen 19 september 2019)
• 28 november 2019 (deadline voor indienen aanvragen 15 november 2019)